People

Principle Investigator

Lab Technicians:

clarktang
Tang Chi Him
jackwong
Wong Cheok Meng

Research staff:

Li xiaoyao
Xiaoyao Li

PhD Students:

Chen Yongyong
Yongyong Chen
Qingxiang Feng
Qing Xiang Feng
guo zuobiao
Zuobiao Guo
Mao Yujun
Yujun Mao
xiaoxiaolin
Xiaolin XIAO
yishuang
Shuang Yi
zhou zheng
Zheng Zhou

Master Students:

苗文禎
Wenzhen Miao

Alumni:

Long Bao(02-24-08-57-57)
Long Bao
caoweijia
Dr. Weijia CAO
Yuejiao GONG
Dr. Yuejiao Gong
Zhongyun HUA
Dr. Zhongyun Hua
RushiLan
Dr. Rushi Lan
Zhao zhou
Zhou Zhao